Važené čtenářky a čtenáři,

TABVLA RASA, JENSKÝ ČASOPIS PRO KRITICKÉ MYŠLENÍ existuje již více než 15 let. Je tvořena vědeckým dorostem, který je činný na ruzných institutech Univerzity Friedricha Schillera Jena, ale vzešel z filozofického instutu Almy Mater Jenensis. Od roku 2005 již třetí generace vydavatelů naplňuje cíle zakladatelů časopisu.Tabula Rasa chce:

Texty zveřejňujeme, pouze pokud jsme přesvědčení o jejich kvalitě. Témata společenskovědní, sociální a přírodovědní vítáme. Vědecké talenty dorostu se nemusí bát přes nás hledat cestu k veřejnosti. Též arivističtí profesoři se počitají k našim autorům a tvoří tak dobrý rámec pro svou vlastní prezentaci.

Jsme (momentalně) čistě on-line časopis, takže naši autoři jistě ocení,

Doufame, že jsme Vás přesvědčili Vás o cílech našeho časopisu a představách do budoucna a že i Vás budeme moci brzy přivítat na stránkách našeho našeho transdisciplinárního časopisu.

Těšíme se na Váš příspěvek, který nám můžete poslat v německém nebo anglickém jazyce. Před tím, než vytvoříte kompletní překlad do jednoho z těchto jazyků, je možné vytvořit stručný výtah z Vašeho textu v angličtině nebo němčině a celek přeložit teprve až po posouzení redakcí.

Redakce, v květnu 2007

redaktion@tabvlarasa.de